R3-Ráðgjöf ehf.
     Síðumúla 33
     108 Reykjavík
     Sími: 588-5800
     Netfang: r3@r3.is
     Veffang: www.r3.is
     Kt.: 680807-2210

FYRIRTÆKJARÁÐGJÖF
Fjármál snerta alla þætti mannlífsins.  Þekking og reynsla á fjármálum og rekstri skiptir því máli hvort sem litið er til fyrirtækja, stofnana, samtaka eða einstaklinga. 

Vanda þarf alla fjárhagsáætlanagerð hvort sem er til skamms eða langs tíma.  Skýr fjárhagsleg markmið eru mikilvæg og reglulegur samanburður þeirra við raunverulegan fjárhagslegan árangur er nauðsynlegur.  

Góð og öflug rekstrar- og fjármálalíkön eru orðin sjálfsögð tæki í allri áætlanagerð og greiningu fjárhagslegra upplýsinga.  Árangursmælingar og vinnsla og framsetning hverskyns stjórnendaupplýsinga eru þannig mögulegar.


R3-Ráðgjöf ehf. býður faglega ráðgjöf á þessum sviðum sem byggir á fjárhags-, stjórnunar- og stjórnsýslulegri þekkingu og reynslu með öflugum stuðningi upplýsingatækni.


Dæmi um þjónustusvið okkar: